Riksdagsskrivelse 2014/15:214

Riksdagsskrivelse 2014/15:214

Riksdagsskrivelse 2014/15:214

Regeringen

Socialdepartementet

Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2014/15:SoU13 Riksrevisionens rapport om överenskommelser mellan regeringen och SKL inom hälso- och sjukvården får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 3 juni 2015

Esabelle Dingizian

Claes Mårtensson