Riksdagsskrivelse 2014/15:226

Riksdagsskrivelse 2014/15:226

Riksdagsskrivelse 2014/15:226

Nämnden för lön till riksdagens ombudsmän och riksrevisorerna1

Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2014/15:KU13 Verksamhetsredogörelser för riksdagens nämnder får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 10 juni 2015

Urban Ahlin

Claes Mårtensson

1 Riksdagsskrivelse 2014/15:227 till Riksdagens arvodesnämnd Riksdagsskrivelse 2014/15:228 till Riksdagens ansvarsnämnd Riksdagsskrivelse 2014/15:229 till Valprövningsnämnden Riksdagsskrivelse 2014/15:230 till Statsrådsarvodesnämnden Riksdagsskrivelse 2014/15:231 till Riksdagens överklagandenämnd Riksdagsskrivelse 2014/15:232 till Partibidragsnämnden

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.