Riksdagsskrivelse 2014/15:236

Riksdagsskrivelse 2014/15:236

Riksdagsskrivelse 2014/15:236

Riksdagsstyrelsen1

Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2014/15:KU21 Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 10 juni 2015

Urban Ahlin

Claes Mårtensson

1 Riksdagsskrivelse 2014/15:235 till Statsrådsberedningen

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.