Riksdagsskrivelse 2014/15:250

Riksdagsskrivelse 2014/15:250

Riksdagsskrivelse 2014/15:250

Regeringen

Försvarsdepartementet

Med överlämnande av sammansatta utrikes- och försvarsutskottets betänkande 2014/15:UFöU5 Säkerhetspolitisk inriktning – Sveriges försvar för perioden 2016–2020 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 16 juni 2015

Urban Ahlin

Claes Mårtensson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.