Riksdagsskrivelse 2014/15:251

Riksdagsskrivelse 2014/15:251

Riksdagsskrivelse 2014/15:251

Regeringen

Försvarsdepartementet

Med överlämnande av försvarsutskottets betänkande 2014/15:FöU11 Försvarspolitisk inriktning – Sveriges försvar 2016–2020 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 16 juni 2015

Urban Ahlin

Claes Mårtensson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.