Riksdagsskrivelse 2014/15:252

Riksdagsskrivelse 2014/15:252

Riksdagsskrivelse 2014/15:252

Regeringen

Arbetsmarknadsdepartementet

Med överlämnande av arbetsmarknadsutskottets betänkande 2014/15:AU9 Integration får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 16 juni 2015

Urban Ahlin

Claes Mårtensson