Riksdagsskrivelse 2014/15:257

Riksdagsskrivelse 2014/15:257

Riksdagsskrivelse 2014/15:257

Regeringen

Justitiedepartementet

Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2014/15:JuU20 Åklagardatalag får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 16 juni 2015

Esabelle Dingizian

Claes Mårtensson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.