Riksdagsskrivelse 2014/15:257

Riksdagsskrivelse 2014/15:257

Riksdagsskrivelse 2014/15:257

Regeringen

Justitiedepartementet

Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2014/15:JuU20 Åklagardatalag får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 16 juni 2015

Esabelle Dingizian

Claes Mårtensson