Riksdagsskrivelse 2014/15:266

Riksdagsskrivelse 2014/15:266

Riksdagsskrivelse 2014/15:266

Riksrevisionen1

Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2014/15:FiU28 Årsredovisning för staten 2014 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 17 juni 2015

Urban Ahlin

Claes Mårtensson

1 Riksdagsskrivelse 2014/15:265 till Finansdepartementet