Riksdagsskrivelse 2014/15:267

Riksdagsskrivelse 2014/15:267

Riksdagsskrivelse 2014/15:267

Regeringen

Socialdepartementet1

Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2014/15:SoU14 Riksrevisionens rapport om primärvårdens styrning får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 17 juni 2015

Urban Ahlin

Claes Mårtensson

1 Riksdagsskrivelse 2014/15:268 till Finansdepartementet

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.