Riksdagsskrivelse 2014/15:268

Riksdagsskrivelse 2014/15:268

Riksdagsskrivelse 2014/15:268

Regeringen

Finansdepartementet1

Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2014/15:SoU14 Riksrevisionens rapport om primärvårdens styrning får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 17 juni 2015

Urban Ahlin

Claes Mårtensson

1 Riksdagsskrivelse 2014/15:267 till Socialdepartementet