Riksdagsskrivelse 2014/15:72

Riksdagsskrivelse 2014/15:72

Riksdagsskrivelse 2014/15:72

Regeringen

Utrikesdepartementet

Med överlämnande av sammansatta utrikes- och försvarsutskottets betänkande 2014/15:UFöU1 Svenskt deltagande i Europeiska unionens marina operation (Atalanta) får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 17 december 2014

Urban Ahlin

Claes Mårtensson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.