Riksdagsskrivelse 2014/15:79

Riksdagsskrivelse 2014/15:79

Riksdagsskrivelse 2014/15:79

Regeringen

Finansdepartementet1

Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2014/15:FiU2 Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 18 december 2014

Urban Ahlin

Claes Mårtensson

1 Riksdagsskrivelse 2014/15:78 till Socialdepartementet
Riksdagsskrivelse 2014/15:80 till Kulturdepartementet
Riksdagsskrivelse 2014/15:81 till Riksrevisionen

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.