Riksdagsskrivelse 2014/15:96

Riksdagsskrivelse 2014/15:96

Riksdagsskrivelse 2014/15:96

Regeringen

Kulturdepartementet1

Med överlämnande av kulturutskottets betänkande 2014/15:KrU6 Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid (förnyad behandling) får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 19 december 2014

Urban Ahlin

Claes Mårtensson

1 Riksdagsskrivelse 2014/15:92 till Socialdepartementet
Riksdagsskrivelse 2014/15:93 till Finansdepartementet
Riksdagsskrivelse 2014/15:94 till Utbildningsdepartementet
Riksdagsskrivelse 2014/15:95 till Miljödepartementet

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.