Riksdagsskrivelse 2015/16:101

Riksdagsskrivelse 2015/16:101

Riksdagsskrivelse 2015/16:101

Regeringen

Socialdepartementet

Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2015/16:SoU5 Stödboende – en ny placeringsform för barn och unga får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 15 december 2015

Urban Ahlin

Claes Mårtensson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.