Riksdagsskrivelse 2015/16:106

Riksdagsskrivelse 2015/16:106

Riksdagsskrivelse 2015/16:106

Regeringen

Justitiedepartementet

Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2015/16:JuU1 Utgiftsområde 4 Rättsväsendet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 15 december 2015

Urban Ahlin

Claes Mårtensson