Riksdagsskrivelse 2015/16:108

Riksdagsskrivelse 2015/16:108

Riksdagsskrivelse 2015/16:108

Regeringen

Utrikesdepartementet

Med överlämnande av sammansatta utrikes- och försvarsutskottets betänkande 2015/16:UFöU2 Fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i norra Irak får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 16 december 2015

Urban Ahlin

Claes Mårtensson