Riksdagsskrivelse 2015/16:122

Riksdagsskrivelse 2015/16:122

Riksdagsskrivelse 2015/16:122

Regeringen

Näringsdepartementet

Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2015/16:JuU24 Särskilda åtgärder vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 17 december 2015

Urban Ahlin

Claes Mårtensson