Riksdagsskrivelse 2015/16:129

Riksdagsskrivelse 2015/16:129

Riksdagsskrivelse 2015/16:129

Regeringen

Finansdepartementet

Med överlämnande av civilutskottets betänkande 2015/16:CU11 Ändring i reglerna om aggressiv marknadsföring får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 27 januari 2016

Urban Ahlin

Claes Mårtensson