Riksdagsskrivelse 2015/16:12

Riksdagsskrivelse 2015/16:12

Riksdagsskrivelse 2015/16:12

Regeringen

Kulturdepartementet

Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2015/16:KU2 Några ändringar i radio- och tv-lagen får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 4 november 2015

Björn Söder

Claes Mårtensson