Riksdagsskrivelse 2015/16:130

Riksdagsskrivelse 2015/16:130

Riksdagsskrivelse 2015/16:130

Regeringen

Justitiedepartementet

Med överlämnande av civilutskottets betänkande 2015/16:CU10 Modernisering av lagen om ekonomiska föreningar får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 27 januari 2016

Urban Ahlin

Claes Mårtensson