Riksdagsskrivelse 2015/16:141

Riksdagsskrivelse 2015/16:141

Riksdagsskrivelse 2015/16:141

Regeringen

Justitiedepartementet

Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2015/16:JuU2 En modernare rättegång II får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 3 februari 2016

Urban Ahlin

Claes Mårtensson