Riksdagsskrivelse 2015/16:152

Riksdagsskrivelse 2015/16:152

Riksdagsskrivelse 2015/16:152

Regeringen

Näringsdepartementet

Med överlämnande av civilutskottets betänkande 2015/16:CU12 Genomförande av hissdirektivet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 2 mars 2016

Urban Ahlin

Claes Mårtensson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.