Riksdagsskrivelse 2015/16:154

Riksdagsskrivelse 2015/16:154

Riksdagsskrivelse 2015/16:154

Regeringen

Justitiedepartementet

Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2015/16:JuU12 Redovisning av användningen av hemliga tvångsmedel under 2014 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 2 mars 2016

Urban Ahlin

Claes Mårtensson