Riksdagsskrivelse 2015/16:157

Riksdagsskrivelse 2015/16:157

Riksdagsskrivelse 2015/16:157

Regeringen

Justitiedepartementet

Med överlämnande av civilutskottets betänkande 2015/16:CU22 Rättelse i utsökningsbalken får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 2 mars 2016

Urban Ahlin

Claes Mårtensson