Riksdagsskrivelse 2015/16:166

Riksdagsskrivelse 2015/16:166

Riksdagsskrivelse 2015/16:166

Regeringen

Näringsdepartementet

Med överlämnande av civilutskottets betänkande 2015/16:CU16 En kortare instanskedja för detaljplaner och områdesbestämmelser får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 9 mars 2016

Björn Söder

Claes Mårtensson