Riksdagsskrivelse 2015/16:170

Riksdagsskrivelse 2015/16:170

Riksdagsskrivelse 2015/16:170

Regeringen

Justitiedepartementet

Med överlämnande av civilutskottets betänkande 2015/16:CU20 En fråga om konsumentskyddet vid semesterboende får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 9 mars 2016

Björn Söder

Claes Mårtensson