Riksdagsskrivelse 2015/16:181

Riksdagsskrivelse 2015/16:181

Riksdagsskrivelse 2015/16:181

Regeringen

Justitiedepartementet

Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2015/16:JuU14 Genomförande av EU:s direktiv om penningförfalskning får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 23 mars 2016

Tobias Billström

Claes Mårtensson