Riksdagsskrivelse 2015/16:187

Riksdagsskrivelse 2015/16:187

Riksdagsskrivelse 2015/16:187

Regeringen

Justitiedepartementet

Med överlämnande av civilutskottets betänkande 2015/16:CU14 Hyresrätt m.m. får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 6 april 2016

Urban Ahlin

Claes Mårtensson