Riksdagsskrivelse 2015/16:199

Riksdagsskrivelse 2015/16:199

Riksdagsskrivelse 2015/16:199

Regeringen

Miljö- och energidepartementet

Med överlämnande av försvarsutskottets betänkande 2015/16:FöU9 Det omarbetade direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 20 april 2016

Urban Ahlin

Claes Mårtensson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.