Riksdagsskrivelse 2015/16:201

Riksdagsskrivelse 2015/16:201

Riksdagsskrivelse 2015/16:201

Regeringen

Finansdepartementet

Med överlämnande av näringsutskottets betänkande 2015/16:NU17 Regional tillväxtpolitik får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 20 april 2016

Urban Ahlin

Claes Mårtensson