Riksdagsskrivelse 2015/16:202

Riksdagsskrivelse 2015/16:202

Riksdagsskrivelse 2015/16:202

Regeringen

Justitiedepartementet

Med överlämnande av näringsutskottets betänkande 2015/16:NU18 Lagändringar till följd av ändringar i EU:s varumärkesförordning får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 20 april 2016

Urban Ahlin

Claes Mårtensson