Riksdagsskrivelse 2015/16:219

Riksdagsskrivelse 2015/16:219

Riksdagsskrivelse 2015/16:219

Regeringen

Näringsdepartementet

Med överlämnande av trafikutskottets betänkande 2015/16:TU15 Genomförande av radioutrustningsdirektivet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 27 april 2016

Urban Ahlin

Claes Mårtensson