Riksdagsskrivelse 2015/16:222

Riksdagsskrivelse 2015/16:222

Riksdagsskrivelse 2015/16:222

Riksdagsstyrelsen

Med överlämnande av utrikesutskottets betänkande 2015/16:UU17 Den parlamentariska församlingen för Unionen för Medelhavet (PA-UfM) får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 11 maj 2016

Urban Ahlin

Claes Mårtensson