Riksdagsskrivelse 2015/16:226

Riksdagsskrivelse 2015/16:226

Riksdagsskrivelse 2015/16:226

Regeringen

Näringsdepartementet

Med överlämnande av trafikutskottets betänkande 2015/16:TU14 Luftfartsfrågor får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 11 maj 2016

Urban Ahlin

Claes Mårtensson