Riksdagsskrivelse 2015/16:235

Riksdagsskrivelse 2015/16:235

Riksdagsskrivelse 2015/16:235

Regeringen

Justitiedepartementet

Med överlämnande av civilutskottets betänkande 2015/16:CU19 Skuldsanering – förbättrade möjligheter för överskuldsatta att starta om på nytt får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 18 maj 2016

Urban Ahlin

Claes Mårtensson