Riksdagsskrivelse 2015/16:235

Riksdagsskrivelse 2015/16:235

Riksdagsskrivelse 2015/16:235

Regeringen

Justitiedepartementet

Med överlämnande av civilutskottets betänkande 2015/16:CU19 Skuldsanering – förbättrade möjligheter för överskuldsatta att starta om på nytt får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 18 maj 2016

Urban Ahlin

Claes Mårtensson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.