Riksdagsskrivelse 2015/16:236

Riksdagsskrivelse 2015/16:236

Riksdagsskrivelse 2015/16:236

Regeringen

Justitiedepartementet

Med överlämnande av civilutskottets betänkande 2015/16:CU21 Revisorer och revision får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 18 maj 2016

Urban Ahlin

Claes Mårtensson