Riksdagsskrivelse 2015/16:236

Riksdagsskrivelse 2015/16:236

Riksdagsskrivelse 2015/16:236

Regeringen

Justitiedepartementet

Med överlämnande av civilutskottets betänkande 2015/16:CU21 Revisorer och revision får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 18 maj 2016

Urban Ahlin

Claes Mårtensson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.