Riksdagsskrivelse 2015/16:238

Riksdagsskrivelse 2015/16:238

Riksdagsskrivelse 2015/16:238

Regeringen

Kulturdepartementet

Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2015/16:KU24 Vissa begravningsfrågor får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 18 maj 2016

Urban Ahlin

Claes Mårtensson