Riksdagsskrivelse 2015/16:246

Riksdagsskrivelse 2015/16:246

Riksdagsskrivelse 2015/16:246

Regeringen

Näringsdepartementet

Med överlämnande av trafikutskottets betänkande 2015/16:TU19 It- politiska frågor får jag anmäla att riksdagen denna dag dels bifallit reservation 1 under punkt 3, dels i övrigt bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 25 maj 2016

Urban Ahlin

Claes Mårtensson