Riksdagsskrivelse 2015/16:248

Riksdagsskrivelse 2015/16:248

Riksdagsskrivelse 2015/16:248

Regeringen

Försvarsdepartementet

Med överlämnande av försvarsutskottets betänkande 2015/16:FöU15 Stöd till Frankrike med försvarsmateriel får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 25 maj 2016

Urban Ahlin

Claes Mårtensson