Riksdagsskrivelse 2015/16:248

Riksdagsskrivelse 2015/16:248

Riksdagsskrivelse 2015/16:248

Regeringen

Försvarsdepartementet

Med överlämnande av försvarsutskottets betänkande 2015/16:FöU15 Stöd till Frankrike med försvarsmateriel får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 25 maj 2016

Urban Ahlin

Claes Mårtensson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.