Riksdagsskrivelse 2015/16:265

Riksdagsskrivelse 2015/16:265

Riksdagsskrivelse 2015/16:265

Regeringen

Miljö- och energidepartementet

Med överlämnande av försvarsutskottets betänkande 2015/16:FöU12 Elsäkerhet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 8 juni 2016

Urban Ahlin

Claes Mårtensson