Riksdagsskrivelse 2015/16:273

Riksdagsskrivelse 2015/16:273

Riksdagsskrivelse 2015/16:273

Regeringen

Statsrådsberedningen

Med överlämnande av utrikesutskottets betänkande 2015/16:UU10 Verksamheten i Europeiska unionen under 2015 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 9 juni 2016

Tobias Billström

Claes Mårtensson