Riksdagsskrivelse 2015/16:280

Riksdagsskrivelse 2015/16:280

Riksdagsskrivelse 2015/16:280

Riksdagens arvodesnämnd1

Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2015/16:KU28 Verksamhetsredogörelser för riksdagens nämnder får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 9 juni 2016

Tobias Billström

Claes Mårtensson

1 Riksdagsskrivelse 2015/16:278 till Riksdagens ansvarsnämnd Riksdagsskrivelse 2015/16:279 till Valprövningsnämnden Riksdagsskrivelse 2015/16:281 till Partibidragsnämnden Riksdagsskrivelse 2015/16:282 till Riksdagens överklagandenämnd Riksdagsskrivelse 2015/16:283 till Statsrådsarvodesnämnden

Riksdagsskrivelse 2015/16:284 till Nämnden för lön till riksdagens ombudsmän och riksrevisorerna