Riksdagsskrivelse 2015/16:286

Riksdagsskrivelse 2015/16:286

Riksdagsskrivelse 2015/16:286

Regeringen

Statsrådsberedningen

Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2015/16:KU20 Granskningsbetänkande får jag anmäla att riksdagen denna dag har lagt betänkandet till handlingarna.

Stockholm den 13 juni 2016

Björn Söder

Claes Mårtensson