Riksdagsskrivelse 2015/16:289

Riksdagsskrivelse 2015/16:289

Riksdagsskrivelse 2015/16:289

Regeringen

Kulturdepartementet

Med överlämnande av kulturutskottets betänkande 2015/16:KrU11 Förutsättningar för svensk film får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 15 juni 2016

Urban Ahlin

Claes Mårtensson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.