Riksdagsskrivelse 2015/16:292

Riksdagsskrivelse 2015/16:292

Riksdagsskrivelse 2015/16:292

Regeringen

Utrikesdepartementet1

Med överlämnande av utrikesutskottets betänkande 2015/16:UU18 Norden får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 15 juni 2016

Urban Ahlin

Claes Mårtensson

1 Riksdagsskrivelse 2015/16:293 till Nordiska rådets svenska delegation