Riksdagsskrivelse 2015/16:296

Riksdagsskrivelse 2015/16:296

Riksdagsskrivelse 2015/16:296

Regeringen

Näringsdepartementet

Med överlämnande av trafikutskottets betänkande 2015/16:TU17 Sjöfartsfrågor får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 16 juni 2016

Urban Ahlin

Claes Mårtensson