Riksdagsskrivelse 2015/16:305

Riksdagsskrivelse 2015/16:305

Riksdagsskrivelse 2015/16:305

Regeringen

Socialdepartementet

Med överlämnande av arbetsmarknadsutskottets betänkande 2015/16:AU9 Jämställdhet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 21 juni 2016

Urban Ahlin

Claes Mårtensson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.