Riksdagsskrivelse 2015/16:305

Riksdagsskrivelse 2015/16:305

Riksdagsskrivelse 2015/16:305

Regeringen

Socialdepartementet

Med överlämnande av arbetsmarknadsutskottets betänkande 2015/16:AU9 Jämställdhet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 21 juni 2016

Urban Ahlin

Claes Mårtensson