Riksdagsskrivelse 2015/16:309

Riksdagsskrivelse 2015/16:309

Riksdagsskrivelse 2015/16:309

Regeringen

Finansdepartementet

Med överlämnande av skatteutskottets betänkande 2015/16:SkU25 Redovisning av skatteutgifter 2016 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 21 juni 2016

Urban Ahlin

Claes Mårtensson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.