Riksdagsskrivelse 2015/16:313

Riksdagsskrivelse 2015/16:313

Riksdagsskrivelse 2015/16:313

Regeringen

Finansdepartementet

Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2015/16:FiU41 Utvärdering av Riksbankens penningpolitik 2010-2015 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 21 juni 2016

Urban Ahlin

Claes Mårtensson