Riksdagsskrivelse 2015/16:317

Riksdagsskrivelse 2015/16:317

Riksdagsskrivelse 2015/16:317

Riksrevisionen1

Med överlämnande av utbildningsutskottets betänkande 2015/16:UbU23 Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds verksamhet och årsredovisning 2015 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 21 juni 2016

Urban Ahlin

Claes Mårtensson

1 Riksdagsskrivelse 2015/16:316 till Styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.